Warsztaty artystyczne z rysunku, malarstwa i rzeźby w ferie zimowe dla dzieci i młodzieży w Rysowni

W dniach 27 - 31.01.2019 w I tygodniu ferii zimowych odbędą się warsztaty artystyczne dla młodzieży licealnej/dorosłych, młodzieży klas 7 i 8 szkoły podstawowej.


Temat tegorocznych feryjnych spotkań: Ferie z modelem w Rysowni– rysunek studyjny od portretu do całej postaci 

Młodzież licealna / dorośli: 17:00 – 20:00 – Ferie z modelem w Rysowni, koszt zajęć: 300zł (5 wejść)

Młodzież klas 7 i 8 szkoły podstawowej: 17:00 – 19:00 – Ferie z modelem w Rysowni , koszt zajęć: 250zł (5 wejść)

Młodzież klas 7, 8 oraz pierwszych licealnych po 8 klasie ( a nie po 3 gimnazjum) uczestnicza 2h zegarowe,


Warsztaty artystyczne z rysunku, malarstwa i rzeźby w ferie zimowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych

W okresie ferii zimowych w Rysowni organizowane są warsztaty z rysunku, malarstwa, rzeźby i innych technik artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Na zajęcia w ferie zimowe można uczęszczać niezależnie, do wcześniejszego uczestnictwa w zajęciach rysunkowych w naszej prarcowni.

Zajęcia w okresie ferii zimowych prowadzone są dla wszystkich chętnych, chcących twórczo spędzić czas w mieście.

Zajęcia odbywają się w godzinach przed i popołudniowych.

W ferie zimowe w Rysowni, pracujemy w różnych technikach rysunkowych i malarskich oraz sięgamy po inne techniki artystyczne, jak rzeźba w glinie, płaskorzeźba, odlew czy linoryt a przede wszystkim i uczymy się:

  • Zasady pracy z modelem i rysunek postaciw ołówku, sepii czy węglu
  • Jak jak narysować postać?
  • Jak pokazać światłocień postaci?
  • Jak malować martwą naturę?
  • Jak wykonać płaskorzeźbę w glinie?
  • Jak malować i rysować owoce?

Zajęcia w ferie zimowe prowadzone są w grupach wiekowych:

  • Młodzież klas 7 i 8 szkoły podstawowej
  • Zajęcia dla młodzieży licealnej, kandydatów na studia wyższe i dorosłych

Warsztaty artystyczne - ferie zimowe 2018

Tematem feryjnych spotkań w 2018 było rysunkowe studium postaci ludzkiej / praca z modelem oraz rysowanie zwierząt w graficznej technice monotypii.

Bydgoszcz - Ferie zimowe 2018 - studium postaci ludzkiej / praca z modelem w Rysowni Bydgoszcz - Ferie zimowe 2018 - rysowanie zwierząt w graficznej technice monotypii w Rysowni Bydgoszcz - Ferie zimowe 2018 - studium postaci ludzkiej / praca z modelem w Rysowni Bydgoszcz - Ferie zimowe 2018 - rysowanie zwierząt w graficznej technice monotypii w Rysowni

Warsztaty rysunkowo - malarskie - ferie zimowe 2017

W tym roku dzieci pracowały nad potretowymi wariacjami z zastosowaniem technik tempera, akwarela oraz pastele. Młodzież pracowała z modelem pod hasłem potretowe wariacje.

Bydgoszcz - ferie zimowe 2017 - warsztaty rysunkowo - malarskie praca z modelem, potretowe wariacje w Rysowni Bydgoszcz - ferie zimowe 2017 - warsztaty rysunkowo - malarskie praca z modelem, potretowe wariacje w Rysowni Bydgoszcz - ferie zimowe 2017 - warsztaty rysunkowo - malarskie praca z modelem, potretowe wariacje w Rysowni Bydgoszcz - ferie zimowe 2017 - warsztaty rysunkowo - malarskie praca z modelem, potretowe wariacje w Rysowni Bydgoszcz - ferie zimowe 2017 - warsztaty rysunkowo - malarskie praca z modelem, potretowe wariacje w Rysowni Bydgoszcz - ferie zimowe 2017 - warsztaty rysunkowo - malarskie praca z modelem, potretowe wariacje w Rysowni

Warsztaty rysunkowo - malarskie - ferie zimowe 2016

Dla dzieci zajęcia były poświęcone pracy nad kompozycjami pejzażowymi, wykonanymi w różnych technikach malarskich i wg XX - wiecznych nurtów w malarstwie.

Bydgoszcz - ferie zimowe 2016 - warsztaty rysunkowo - malarskie poświęcone pracy nad kompozycjami pejzażowymi w Rysowni Bydgoszcz - ferie zimowe 2016 - warsztaty rysunkowo - malarskie poświęcone pracy nad kompozycjami pejzażowymi w Rysowni Bydgoszcz - ferie zimowe 2016 - warsztaty rysunkowo - malarskie poświęcone pracy nad kompozycjami pejzażowymi w Rysowni Bydgoszcz - ferie zimowe 2016 - warsztaty rysunkowo - malarskie poświęcone pracy nad kompozycjami pejzażowymi w Rysowni

Studium postaci i rysunek owoców - ferie zimowe 2015

Feryjny czas spędzony został przez młodzież nad szkicami i studiami rysunkowymi postaci oraz malarskimi ujęciami owoców.

Bydgoszcz - ferie zimowe 2016 - warsztaty rysunkowo - malarskie studium postaci i rysunek owoców w Rysowni Bydgoszcz - ferie zimowe 2016 - warsztaty rysunkowo - malarskie studium postaci i rysunek owoców w Rysowni Bydgoszcz - ferie zimowe 2016 - warsztaty rysunkowo - malarskie studium postaci i rysunek owoców w Rysowni Bydgoszcz - ferie zimowe 2016 - warsztaty rysunkowo - malarskie studium postaci i rysunek owoców w Rysowni

Bydgoszcz - ferie zimowe 2014 - warsztaty z modelem

W okresie ferii zimowych w Bydgoszczy odbyły się warsztaty z rysunku postaci i pracy z modelem.

Bydgoszcz - ferie zimowe 2014 - warsztaty rysunkowo-malarskie praca z modelem Bydgoszcz - ferie zimowe 2014 - warsztaty rysunkowo-malarskie praca z modelem Bydgoszcz - ferie zimowe 2014 - warsztaty rysunkowo-malarskie praca z modelem Bydgoszcz - ferie zimowe 2014 - warsztaty rysunkowo-malarskie praca z modelem

Tydzień z płaskorzeźbą i odlewem - ferie zimowe 2013

Mogliśmy sprawnie wykonać naszą pracę nad płaskorzeżbą i odlewem dzięki merytorycznemu wsparciu artysty rzeźbiarza Jan Borowski-Beszta, który pracuje w Zakładzie Rzeźby Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.

Ferie 2013 - tydzień z płaskorzeźbą i odlewem oraz warsztaty rysunkowe z modelem w Rysowni Bydgoszcz Ferie 2013 - tydzień z płaskorzeźbą i odlewem oraz warsztaty rysunkowe z modelem w Rysowni Bydgoszcz Ferie 2013 - tydzień z płaskorzeźbą i odlewem oraz warsztaty rysunkowe z modelem w Rysowni Bydgoszcz Ferie 2013 - tydzień z płaskorzeźbą i odlewem oraz warsztaty rysunkowe z modelem w Rysowni Bydgoszcz Ferie 2013 - tydzień z płaskorzeźbą i odlewem oraz warsztaty rysunkowe z modelem w Rysowni Bydgoszcz Ferie 2013 - tydzień z płaskorzeźbą i odlewem oraz warsztaty rysunkowe z modelem w Rysowni Bydgoszcz Ferie 2013 - tydzień z płaskorzeźbą i odlewem oraz warsztaty rysunkowe z modelem w Rysowni Bydgoszcz Ferie 2013 - tydzień z płaskorzeźbą i odlewem oraz warsztaty rysunkowe z modelem w Rysowni Bydgoszcz Ferie 2013 - tydzień z płaskorzeźbą i odlewem oraz warsztaty rysunkowe z modelem w Rysowni Bydgoszcz Ferie 2013 - tydzień z płaskorzeźbą i odlewem oraz warsztaty rysunkowe z modelem w Rysowni Bydgoszcz Ferie 2013 - tydzień z płaskorzeźbą i odlewem oraz warsztaty rysunkowe z modelem w Rysowni Bydgoszcz Ferie 2013 - tydzień z płaskorzeźbą i odlewem oraz warsztaty rysunkowe z modelem w Rysowni Bydgoszcz Ferie 2013 - tydzień z płaskorzeźbą i odlewem oraz warsztaty rysunkowe z modelem w Rysowni Bydgoszcz Ferie 2013 - tydzień z płaskorzeźbą i odlewem oraz warsztaty rysunkowe z modelem w Rysowni Bydgoszcz Ferie 2013 - tydzień z płaskorzeźbą i odlewem oraz warsztaty rysunkowe z modelem w Rysowni Bydgoszcz Ferie 2013 - tydzień z płaskorzeźbą i odlewem oraz warsztaty rysunkowe z modelem w Rysowni Bydgoszcz Ferie 2013 - tydzień z płaskorzeźbą i odlewem oraz warsztaty rysunkowe z modelem w Rysowni Bydgoszcz Ferie 2013 - tydzień z płaskorzeźbą i odlewem oraz warsztaty rysunkowe z modelem w Rysowni - Bydgoszcz

Tematem spotkań była rzeźba głowy - ferie zimowe 2012

W trakcie ferii zimowych w 2012 w Rysowni odbywały się warsztaty z rzeźbiarskie w glinie poprzedzone analizą konstrukcji głowy na potrzeby rysunku i rzeźby.

Tematem spotkań w ferie zimowe 2012 była głowa. Owocem pracy były rysunki czaszki, umiejętność wykonania rzeźbiarskich szkiców koncepcyjnych, wykonania konstrukcji rzeźbiarskiej a następnie pracy studyjnej nad głową wybranej przez siebie osoby.

Nad profesjonalnym przebiegiem pracy czuwał absolwent rzeźby Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pracownik katedry rzeźby mgr sztuki Jan Beszta - Borowski.

Spotkania rzeźbiarskie zakończyły się spontanicznym, roboczym wernisażem z powstałych prac. Zdjęcia pokazują etapy pracy oraz zaangażowanie uczestników.

Bydgoszcz ferie 2012 - analizą konstrukcji głowy na potrzeby rysunku i rzeźby, rzeźba głowy w glinie w Rysowni Bydgoszcz Bydgoszcz ferie 2012 - analizą konstrukcji głowy na potrzeby rysunku i rzeźby, rzeźba głowy w glinie w Rysowni Bydgoszcz Bydgoszcz ferie 2012 - analizą konstrukcji głowy na potrzeby rysunku i rzeźby, rzeźba głowy w glinie w Rysowni Bydgoszcz Bydgoszcz ferie 2012 - analizą konstrukcji głowy na potrzeby rysunku i rzeźby, rzeźba głowy w glinie w Rysowni Bydgoszcz Bydgoszcz ferie 2012 - analizą konstrukcji głowy na potrzeby rysunku i rzeźby, rzeźba głowy w glinie w Rysowni Bydgoszcz Bydgoszcz ferie 2012 - analizą konstrukcji głowy na potrzeby rysunku i rzeźby, rzeźba głowy w glinie w Rysowni Bydgoszcz Bydgoszcz ferie 2012 - analizą konstrukcji głowy na potrzeby rysunku i rzeźby, rzeźba głowy w glinie w Rysowni Bydgoszcz Bydgoszcz ferie 2012 - analizą konstrukcji głowy na potrzeby rysunku i rzeźby, rzeźba głowy w glinie w Rysowni Bydgoszcz Bydgoszcz ferie 2012 - analizą konstrukcji głowy na potrzeby rysunku i rzeźby, rzeźba głowy w glinie w Rysowni Bydgoszcz Bydgoszcz ferie 2012 - analizą konstrukcji głowy na potrzeby rysunku i rzeźby, rzeźba głowy w glinie w Rysowni Bydgoszcz Bydgoszcz ferie 2012 - analizą konstrukcji głowy na potrzeby rysunku i rzeźby, rzeźba głowy w glinie w Rysowni Bydgoszcz Bydgoszcz ferie 2012 - analizą konstrukcji głowy na potrzeby rysunku i rzeźby, rzeźba głowy w glinie w Rysowni Bydgoszcz Bydgoszcz ferie 2012 - analizą konstrukcji głowy na potrzeby rysunku i rzeźby, rzeźba głowy w glinie w Rysowni Bydgoszcz Bydgoszcz ferie 2012 - analizą konstrukcji głowy na potrzeby rysunku i rzeźby, rzeźba głowy w glinie w Rysowni Bydgoszcz Bydgoszcz ferie 2012 - analizą konstrukcji głowy na potrzeby rysunku i rzeźby, rzeźba głowy w glinie w Rysowni Bydgoszcz Bydgoszcz ferie 2012 - analizą konstrukcji głowy na potrzeby rysunku i rzeźby, rzeźba głowy w glinie w Rysowni Bydgoszcz Bydgoszcz ferie 2012 - analizą konstrukcji głowy na potrzeby rysunku i rzeźby, rzeźba głowy w glinie w Rysowni Bydgoszcz


Rysownia - Bydgoszcz pracownia artysyczna rysunku i malarstwa prowadzi kursy rysunku i malarstwa dla dzieci, młodzieży, dorosłych i nastostolatków.


Rysownia Agata Dołkowska
Bydgoszcz, ul. Dworcowa 84
REGON: 340881000

Agata Dołkowska
510 075 992